جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال کشرق 16 دی

کشرق درصد های اصلاحی مناسب وشواهد رشد دیده می شود(الگوی هارمونیک صعودی وواگرایی های زمانی وقیمتی...).احتمال عبور از مقاومت 570 وپیشبینی دستیابی به اهداف مشخص شده هست.

 
 


 

printrating
  نظرات کاربران