جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال ثاخت 12 دی

ثاخت سهم علاوه براینکه دربلند مدت به سطوح حمایتی مناسبی رسیده به نظر می رسد درحال آماده شدن برای خروج از کانال مشخص شده وشروع رشد میان مدت می باشد.


 

printrating
  نظرات کاربران