جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال فملی 9 دی

اهداف میان مدت فملی باتوجه به اینکه درموج 3 صعودی بلند مدت قرارگرفته است... 

 


 

printrating
  نظرات کاربران