جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال وسینا 16 دی

وسینا درنموداربلند مدت روی حمایت تاریخی وداینامیک قرارگرفته وباایجاد واگرایی مثبت رشد داشته که باتوجه به الگوی هارمونیک وبقیه شواهد انتظار اهداف پیش بینی شده رافعلا داریم. 

printrating
  نظرات کاربران