جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال ولغدر 22 آبان

ولغدر (امروز متوقف خواهد شد)اما سهم درشرایط مناسب حمایتی قرارگرفته وواگرایی مثبت والگوی هارمونیک کوسه صعودی وحتی زمان مناسب برای پایان اصلاح می باشد. اهداف کوتاه به ترتیب مشخص شده اند ولی انتظار اهداف بالاتری نیز برای سهم درمیان مدت می باشد.


 

printrating
  نظرات کاربران