جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال سپاها 24 آبان

سپاها کف کانال خنثی شواهد رشد مشاهده می گردد...اهداف نزدیک به ترتیب پیش بینی شده اند. 


 

printrating
  نظرات کاربران