جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال خراسان 24 تیر

خراسان سهم کف کانال صعودی بلند مدت قرارگرفته ومی توان باعبور ازمقاومت مشخص شده (500تومان)منتظر اهداف مشخص شده بود.


 

printrating
  نظرات کاربران