جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال وصندوق 21 تیر

وصندوق تحلیل قبل همچنان معتبرمی باشد وباتوجه به تعدیل وتغییرنمودار(به دلیل تقسیم سود)مقاومت مهم از180 به 150 تغییر یافته...واحتمال عبور از آن باتوجه به شکست خط روند دراندیکاتورزیاد است.


 

printrating
  نظرات کاربران