جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال شبندر 30 فروردین

 شبندر عبورقیمت از مقاومت 550 تومان ،خروج سهم از مثلث صعودی بلند مدت می باشد وباتوجه به فاصله زمانی بسیار مناسب تا راس مثلث انتظار رشد تا هدف مشخص شده می باشد وچون باتوجه به گذشته سهم احتمالاشروع موج پرقدرت3 از 3 می باشد ، درمیان مدت می توان انتظار اهداف حتی فراتر از1200(قله ماژورقبل )راداشت.


 

printrating
  نظرات کاربران