جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال تکنو 30 فروردین

 تکنو به نظر می رسد سهم درحال تکمیل الگوی پرچم یک هفته ای باشد(پول بک به کانال) باهدف مشخص شده که البته هدف کانال هم می باشد .


 

printrating
  نظرات کاربران